Ritningar 

Övreplan

Bottenplan

Källare

Drenerings brunnar

 

Lagfartsbevis

 Gravationsbevis

Stadgar

Köpehandlingar